ES LL Käsivõtme logirakendus 2024

Infoks: Rakendus salvestab andmed ainult kohaliku veebilehitsejasse.

Minu Kutsung:
Staaž, vanus, järjekorra number:


Logi sisestus

Kõik väljad on vajalikud! Logi sisestamisel täidetakse tühi aja väli automaatselt lokaalse ajaga. Sama kehtib välja valides tab või enter klahvi vajutades. RST väljadele sisestatakse vaikeväärtus 599 kui väljad on täitamata tab või enter klahvi vajutades.

Sisestatud logiread kuvavad paremal pool rohelist ja punast nuppu. Roheline nupp on logikirje muutmiseks, punane nupp on logikirje kustutamiseks.

Kutsungit ja Lokaatorit pole vaja sisestada suurte tähtedega, seda tehakse automaatselt.


Seadistused

Seadistusjaotuses on vajalik kõikide väljade täitmine v.a e-post. Osad veebilehitsejad sisaldavad kuupäeva valiku võimalust. Kuupäeva valikuta kasutajatele kuvatakse sobiv kuupäeva formaat.

Kutsungit ja Lokaatorit pole vaja sisestada suurte tähtedega, seda tehakse automaatselt.

v2024.06.02.001

LL Käsivõtme rakenduse esimene versioon.