ES ULL KV EDI logirakendus 2023/2024

Infoks: Rakendus salvestab andmed ainult kohaliku veebilehitsejasse.Minu Kutsung:
Minu Lokaator:


Logi sisestus

Kõik väljad on vajalikud! Logi sisestamisel täidetakse tühi aja väli automaatselt UTC ajaga. Sama kehtib välja valides tab või enter klahvi vajutades. RST väljadele sisestatakse vaikeväärtus 59 kui väljad on täitamata tab või enter klahvi vajutades.

Sisestatud logiread kuvavad paremal pool rohelist ja punast nuppu. Roheline nupp on logikirje muutmiseks, punane nupp on logikirje kustutamiseks.

Kutsungit ja Lokaatorit pole vaja sisestada suurte tähtedega, seda tehakse automaatselt.

Režiimid:

Kood Saatmine Vastuvõtmine
0 Teadmata Teadmata
1 SSB SSB
2 CW CW
3 SSB CW
4 CW SSB
5 AM AM
6 FM FM
7 RTTY RTTY
8 SSTV SSTV
9 ATV ATV

Seadistused

Seadistusjaotuses on vajalik kõikide väljade täitmine v.a märkmed. Osad veebilehitsejad sisaldavad kuupäeva valiku võimalust. Kuupäeva valikuta kasutajatele kuvatakse sobiv kuupäeva formaat.

Kutsungit ja Lokaatorit pole vaja sisestada suurte tähtedega, seda tehakse automaatselt.

v2024.04.10.001

Kutsungi veerg toodud esile.

v2024.04.09.001

Lisatud duplikaatkirjete kontroll! Duplikaatkirjed on nüüdsest värvitud kollaseks. See peaks aitama duplikaatkirjete leidmist lihtsamaks teha.